Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360509

Diller; tarihi, coğrafi, dil bilimsel, siyasal, işlevsel vb. çok farklı ölçütlere göre sınıflandırılabilir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sözü edilen dil türlerine örnek gösterilemez?


Ana dil

Diyalekt

Ana dili

Ölçünlü dil

Baba dili


Yanıt Açıklaması:

Diller; tarihi, coğrafi, dil bilimsel, siyasal, işlevsel vb. çok farklı ölçütlere göre sınıflandırılabilir. Bunlar; ana dil, ana dili, diyalekt, ölçünlü dil, izole dil, yazı dili ve sözlü dili, argo ve jargon ile kutsal dillerdir. Baba dili diye bir dil yoktur.

Yorumlar
  • 0 Yorum