Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360583

Aşağıdakilerden hangisi ünsüzlerle ilgili ses olaylarından göçüşmeye örnek olarak gösterilebilir ?


oltur>otur

öyük>höyük

lanet>nalet

kapı>gapı

barmak>parmak


Yanıt Açıklaması:

Göçüşme, sözcük içindeki iki sesin yer değiştirmesidir. Genellikle /l, p, r/ ünsüzlerinin
ikisinin birlikte bulunduğu sözcüklerde görülür. Söz içinde birbirini izleyen sesler arasındaki
yer değiştirmeye yakın yer değiştirme; birbirinden uzakta kalan seslerin yer değiştirmesine
ise, uzak yer değiştirme adı verilir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum