Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362272

I. Uygurların Maniheizm ve Budizmi benimsemeleri II. Karahanlıların İslamiyet’i kabulü III. 18.yy Batı Kültür ve Medeniyetinin örnek alınması IV. Sanayi Devrimi V. Cumhuriyetin kurulmasıYukarıdakilerden hangileri Türk Kültür Tarihindeki dönüm noktalarındandır?


Yalnız I
Yalnız IV
I ve IV
I, IV ve V
I, II, III ve V

Yorumlar
  • 0 Yorum