Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1139185

Düzeltme işareti aşağıdakilerden hangisinde diğerlerinden farklı bir görevdedir?


Kâğıt

Âlem

Tezgâh

Dükkân

Hikâye


Yanıt Açıklaması:

Türk alfabesinde düzeltme (^) işaretinin birden fazla görevi vardır. Âdet örneğinde olduğu gibi, üzerine konulduğu ünlünün uzun okunduğunu gösterir. Kâr örneğinde ise üzerine konulduğu, ölçünlü söyleyişte kısalan /a/ ünlüsünün uzun söylenmesi gerektiğini değil, bir önceki ünsüzün ön damaksıl (ince, ön sıradan) söy­lenmesi gerektiğini ifade eder. Kâğıt, tezgâh, dükkân ve hikâye sözcüklerinde de bir önceki /k/, /g/ ünsüzlerini inceltme, âlem sözcüğünde ise ünlüyü uzatma görevini üstlenmiştir. Doğru cevap B’ dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum