Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1175339

- Avrupa’da bir fabrikada çalışan Türk işçinin, Türk arkadaşıyla Türkçe konuşurken patronun yanına geldiğinde Almanca konuşmaya başlaması. 

- Aile bireyleriyle samimi bir dille konuşan birinin iş yerinde resmi konuşması. 

- Memleketinde yerel şiveyle konuşan bir kimsenin büyükşehirlerde bu şiveyi kullanmaması. 

Toplum dil biliminde, yukarıdaki durumları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 


Şive değiştime

Dil Değiştirme

Kod Değiştirme

Lehçe Değiştirme

Gösterge Değiştirme


Yanıt Açıklaması:

Konuşurlar, içinde bulundukları psikolojik duruma, resmî ya da gayriresmî ortamlara göre dili farklı biçimlerde kullanabilir. Örneğin, bir konuşurun eşiyle, çocuklarıyla, arkadaşlarıyla veya amirleriyle iletişimde dil kullanma stratejileri farklıdır. Konuşurlar eş zamanlı olarak bir dilden diğer dile veya bir dil değişkesinden diğer dil değişkesine geçebilir. Buna toplum dil biliminde kod değiştirme adı verilir. Doğru yanıt C seçeneğidir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum