Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362297

Devlet Dili: Gerek ana dil konuşurları gerekse diğer dillerin konuşurları tarafından devlet yönetminde ve kamu alanında yasal ve zorunlu olarak kullanılması gereken dil veya dillerdir.Resmî Dil: Bir ülkenin tamamında veya bir bölgesinde yönetim dili olarak kullanılan ve yasal statüsü bulunan dildir.Buna göre;I. Her devlet dili aynı zamanda bir resmî dildir.II. Her resmî dil aynı zamanda bir devlet dilidir.III. Resmî dilin kullanım alanı devlet diline göre daha geniştir.IV. Devlet dili o ülkenin halkının konuşmak zorunda olduğu dildir.V. Bir devletin devlet dili ile resmî dili farklı olamaz.maddelerinden hangisi veya hangileri doğru kabul edilebilir?


Yalnız III
I-III
I-III-V
IV-V
II-V

Yanıt Açıklaması: II-IV-V maddeleri yanlış ya da doğru bilgiye zıt bilgiler içerdiğinden doğru cevap B şıkkıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum