Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365255

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde eylemden eylem yapma eki kullanılmıştır?


gezegen

sürünceme

esirgemek

yadırgamak

yıkanmak


Yanıt Açıklaması:

Yıkanmak kelimesindeki "n" eki dönüşlü çatı ekidir. Eylemden eylem yapmaktadır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum