Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1147917

1069 yılında Yusuf Has Ha^cip tarafından yazılmış 6645 beyitten oluşan Karahan Türkçesi dönemi eseri aşağıdakilerden hangisidir?


Di^va^nü Lüga^ti’t-Türk

Atebetü’l-Haka^yık

Kutadgu Bilig

Di^va^n-ı Hikmet

Kur’an Tercümesi


Yanıt Açıklaması:

Karahanlı Dönemi’nden günümüze sayı olarak çok olmamakla birlikte Türk dil ve kül- tür tarihi açısından son derece önemli eserler kalmıştır. Bunlar; 1069 yılında Yusuf Has Ha^cip tarafından yazılmış 6645 beyitten oluşan Kutadgu Bilig; Ka^şgarlı Mahmut tarafın- dan 1072 yılında başlanıp 1077 yılında tamamlanmış, 7000’den fazla Türkçe kelimenin Arapça karşılığı verilmekle kalınmayıp şiirlerle, atasözleri ve deyimlerle örneklendirilerek zenginleştirilmiş, Türk kültürünün hazinesi olarak değerlendirilen Di^va^nü Lüga^ti’t-Türk; Edip Ahmet Yükneki^ tarafından yazılan Atebetü’l-Haka^yık; Ahmet Yesevi^’nin şiirlerinin toplanmasıyla oluşturulan Di^va^n-ı Hikmet ve kim tarafından yazıldığı tam olarak bilin- meyen Kur’an Tercümesi gibi eserlerdir. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum