Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360470

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bakımdan dilin özelliklerinden birisidir?


Her dilin bütün toplumlara cevap verebilecek yeterliktedir.

Dil ilkel ve gelişmiş olmak üzere ikiye ayrılır.

Dilde esas olan nedenler ilkesidir.

Dilin üretim yetisinde sınırlılıklar vardır.

Dilin temeli sestir, doğal olarak öncelikle sözlü anlatım aracıdır.


Yanıt Açıklaması:

Bilimsel Bakımdan Dilin Özellikleri:

Dil, bir sistemdir,

Dilin temeli sestir, doğal olarak öncelikle sözlü anlatım aracıdır,

Dilde nedensizlik ilkesi esastır,

İlkel dil, gelişmiş dil ayrımı yoktur,

Dilin üretim yetisi sınırsızdır,

Her dil, ait olduğu toplumun gereksinimlerine cevap verebilecek yeterliktedir,

Dil, toplumsal katmanlara göre değişir.

Yorumlar
  • 0 Yorum