Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360536

Aşağıdakilerden hangisi Eski Oğuz Türkçesinin özelliklerinden biridir?


Eserlerde farsça kelimelere ağırlık verilmesi

Edebiyatta milliliğin ön planda tutulması

İdarecilerin dili olarak da adlandırılması

Eserlerde Arapça kelimelere ağırlık verilmesi

Eserlerde yalın bir dil kullanılması


Yanıt Açıklaması:

Eski Oğuz Türkçesinin ilk zamanlarında özellikle Anadolu Selçuklularının başkenti olan Konya ve yakın çevrelerinde yoğun bir edebî faaliyet görülür. Daha sonra çeşitli beyliklerin başkentlerinde benzer bir durum, sonunda da Osmanlı’nın kültür merkezi hâline getirdiği yerlerde aynı şey görülür. Bu dönemde yazılan eserlerin son derece yalın bir dile sahip oldukları, yabancı kelimelere çok rağbet edilmediği ayrıca yabancı dillerden pek çok eserin de Türkçeye çevrildiği dikkat çeker. Doğru cevap E seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum