Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360654

"Yaz tatilinde okulun tüm duvarları boyandı." cümlesinin çatısı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


İşteş çatı

Edilgen çatı

Dönüşlü çatı

Ettirgen çatı

Olumsuzluk çatısı


Yanıt Açıklaması:

Cümlenin dil bilgisel (sözde) öznesinin yüklemin bildirdiği eylemden etkilendiğini veya eylemin hedefi olduğunu gösteren çatı türü edilgen çatıdır. : Edilgen çatı -l- eki ile kurulur. Ünlülerle veya -l- ünsüzü ile biten eylemlerde ise edilgen çatılar  -n- eki ile kurulur: boya- >boyan-, bil- > bilin- vb.

Yorumlar
  • 0 Yorum