Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362421

I. İskandinav Run sistemiyle Arami sisteminin karışımıdır. II. Sami yazısının etkileri görülmektedir. III. Azeri damgalarının karışımından çıkmıştır. IV. Grek yazısıyla ilişkilidir.Aşağıdakilerden hangisi Köktürk yazısının kökeni konusunda ileri sürülen görüşleri kapsamaktadır?


I, II, III
I, II, IV
II, III, IV
I, III, IV
I, III, III, IV

Yanıt Açıklaması: Doğru cevap B şıkkıdır
Yorumlar
  • 0 Yorum