Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362569

Tarihî dönemlerde “tenri” biçimindeki sözcüğün günümüz Türkçesinde “tanrı” biçiminde kullanılması hangi ses olayına işaret etmektedir?


Ünlü Yuvarlaklaşması

Ünlü Düzleşmesi

Art Damaksıllaşma

Ötümlüleşme 

Göçüşme 


Yanıt Açıklaması:

Art damaksıllaşma, sözcükteki ön ünlünün benzeşme, uzun ünlülerin kısalması vb. çeşitli

seslik nedenlerle art ünlüye dönüşmesidir. Doğru cevap C’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum