Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365282

Geçit, gelinlik, geliştiril- sözcükleri aşağıdakilerden hangisine örnektir?


Gövde

Ek

Eklenme

Taban

Kök


Yanıt Açıklaması:

Gövdeler, biri bağımsız biçim birim olmak üzere, en az iki biçim birimden oluşan yani bir veya daha fazla ek alan kök biçim birimlerdir. Örneğin; geçit, gelinlik, geliştiril- sözcükleri geç-(i)-t, gel-(i)-n-lik, gel-(i)ş-tir-(i)l- biçim birimlerinden oluşan gövdelerdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum