Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1139260

Gelin sözcüğü, emir kipinde bir cümle veya “evlenmek için hazırlanmış, süslenmiş kız veya yeni evlenmiş kadın” anlamında bir ad olarak anlaşılabilir. Bu farklılığa yol açan aşağıdakilerden hangisidir?


Vurgu

Durak

Tonlama

Sözce

Süreksizleşme


Yanıt Açıklaması:

Vurgu: Herhangi bir sözcenin parçasının diğer parçalara göre daha baskılı ve güçlü biçimde söy­lenmesidir. Böylelikle daha baskılı söylenen parçaya önem verilmiş olur. Ses bilgisinde sözcük vurgusu ve cümle vurgusu olmak üzere iki ana vurgu türü vardır. Ayrıca öbek vur­gusu, berkitme vurgusu ve ahenk vurgusundan da söz edilebilir. Sözcük vurgusunda hecelerden biri, cümle vurgusunda ise sözcüklerden biri vurgu­ludur. Örneğin, bölme sözcüğünde vurgu ilk hecedeyken (BÖLme!) olumsuz emir, ikinci hecedeyken (bölME) matematik terimi karşılığındadır. Benzer şekilde, gelin sözcüğü ad olarak kullanıldığında vurgu geLİN biçiminde ikinci hecede, eylem olarak kullanıldığında ise GElin biçiminde ilk hecededir. Doğru cevap A’ dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum