Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1171904

Türkçede ünsüz harflerle verilen ses özellikleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


Sözcük kökünde ya da hece sonunda yan yana üç ünsüz bulunabilir.

Çok heceli sözcüklerin sonunda -p bulunabilir.

Sözcük ya da hece sonunda belirli ünsüz çiftleri bulunabilir.

Sözcük kökünde ikiz ünsüz/uzun ünsüz

Türkçede en fazla dört ünsüz yan yana gelebilir.


Yanıt Açıklaması:

Sözcük ya da hece sonunda belirli ünsüz çiftleri bulunabilir: Söz ya da hece sonunda bulunan ünsüz çiftlerinin tamamında ilk ünsüz akıcı /l, n, r/ ünsüzlerinden biri veya /s/dir. 

-LÇ: ölç, -LK: ilk, -LP: alp, -L?: kal?, -LT: alt, -NÇ: korkunç, -NK: denk, -NT: ant,
-RÇ: sürç, -RK: Türk, -R?: sar?, -RP: sarp, -RS: pars, -RT: sürt, -ST: üst.

Yorumlar
  • 0 Yorum