Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362584

Aşağıdakilerden hangisinde en temel ünlü ses ile en zayıf ünlü ses sırasıyla birlikte yer almaktadır? 


/a, ı/

/a, ü/

/a, o/

/e, i/

/e, ü/


Yanıt Açıklaması:

En temel ünlü ses olarak /a/ kabul edilir. Türkçe için en zayıf ünlü ise /ı/dır. Doğru yanıt A'dır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum