Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362485

Aşağıdakilerden hangisi ses bilgisinin tanımıdır?


Dilin ses dizgesinin bütününün adıdır.
Üretim, iletim, algılama ve değerlendirmeden oluşan bir süreçtir.
Sese dayalı etkinliklere imkan sağlayan bir araçtır.
Konuşma seslerini, özelliklerini, türleri, sözcüklerdeki sıralanışları, görevleri ve uğradıkları değişmeler açısından araştıran, sınıflandıran ve herhangi bir kurama dayalı olmayan, genellikle fiziksel yönleri ağır basan dil bilgisi dalına verilen addır.
Dilin vurgu ve tonlama dizgelerini ele alan konuşma seslerine verilen addır.

Yorumlar
  • 0 Yorum