Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365297

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde 'ayak' sözcüğü farklı bir anlam türünde kullanılmıştır?


Ayaklarıma kara sular indi.

Ayaklarını yıka da öyle yat.

Ayağında mantar çıkmış.

Bana ayak yapma!

Ayakları çok pis kokuyor.


Yanıt Açıklaması:

'Bana ayak yapma!' tümcesinde ayak sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır. Diğer seçeneklerde ise temel anlamda kullanılmıştır. Doğru cevap D'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum