Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1141487

Bugünkü bilgilerimize göre Türkçenin ilk yazılı belgesi MS 687-692 yıllarına tarihlenen C¸oyr yazıtıdır.

Aşağıda verilen dillerin, ilk kaynaklarına ilişkin bilgilerden hangisi doğrudur?


Japonca -  Tihanyi Vakıfnamesi, MS 1057.

İngilizce - En eski belgesi MS 8. yüzyıla aittir.

Fransızca ile Almanca - Nihon S¸oki, MS 712.

İtalyanca – En eski belgesi 843 yılına aittir.

Macarca -  17. yüzyılda oluşmuştur.


Yanıt Açıklaması:

Amaç 1

Doğru eşleştirme aşağıdaki gibidir:

Türk dili : MS 687- 692, Çoyr yazıtı.

Japonca: MS 712, Nihon Şoki

İngilizce: En eski belgesi MS 8. yüzyıla aittir. 

Fransızca-Almanca :Eneskibelgeleri,843yılındaikikardeşarasındabirantlaşmadır. İtalyanca-:17. yüzyılda oluşmuştur.

Macarca: Tihanyi Vakıfnamesi MS 1057.


Yorumlar
  • 0 Yorum