Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360525

Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan manevi ögeler arasında gösterilebilir?


toplumsal inançlar

araç gereçler

el sanatı ürünleri

mimari

geleneksel kıyafetler


Yanıt Açıklaması:

Kültür en genel tanımıyla insanların doğaya kattığı her şeydir. Her toplumun da doğaya maddi ve manevi katkıları vardır. Her toplumda kullanılan araç gereçler, el sanatı ürünleri, mimari ve geleneksel kıyafetler o topluma özgü somut, maddi kültürel mirastır. Toplumsal inançlar ise soyut ve içsel oldukları için manevi ögelerdir.20

Yorumlar
  • 0 Yorum