Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362532

Türkçe kökenli sözcüklerin özellikleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Türkçe kökenli sözlerde /j/ bulunmaz.
Söz basında /c, f, g, h, j, l, m, n, ñ, p, r, s, v, z/ ünsüzleri bulunmaz.
Birinci heceden sonra o/ö ünlüleri bulunan sözcükler yabancı kökenlidir.
Türkçede iki ünsüz yan yana gelemez.
Sözcük sonunda /b, c, d, g, g/ ünsüzleri bulunmaz.

Yanıt Açıklaması: Türkçede iki ünsüz hatta üç ünsüz yan yana gelebilir: ‘Türkçede iki sessizin yan yana gelemeyecegi kanısı oldukça yaygındır oysa Türkçede iki hatta üç ünsüz yan yana gelebilir. Türkçede iki ünsüzün veya üç ünsüzün yana yana gelebileceği veya gelemeyeceği özel durumlar şu şekildedir: Türkçe kökenli sözcüklerde söz basında, bir iki tartışmalı örnek göz önüne alınmazsa söyleyişte ve yazımda iki ünsüz yan yana bulunamaz. Ancak sözcük veya heceler Türk, alt, ölç, üst vb. belirli ünsüz çiftleri ile sona erebilir. Altı, aldı, eller, gitmiş vb. örneklerdeki gibi farklı hecelerde iki ünsüz yan yana bulunabilir. Türkçe, altta, ölçtü, üstten örneklerinde olduğu gibi ikisi hecenin sonunda, üçüncüsü sonraki hecenin basında olmak üzere üç ünsüz yan yana gelebilir.
Yorumlar
  • 0 Yorum