Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365142

Sümerce ve Türkçe ile Sümerler ve Türkler arasındaki ilişkiler konusunda 
Osman Nedim Tuna'nın yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


Sümerce ve Türkçede 128 ortak kelime vardır ve bu kelimeler, akrabalıktan ya da kelime alışverişinden kaynaklanmış olabilir.

Diller arasındaki ortaklıklar, ya akrabalık ya da komşuluk ilişkisi sonucunda oluşur.

Türklerin en az MÖ 3500’lerde Türkiye’nin doğu bölgesinde bulunduğu tespit edilmiştir

Türk dilinin zamanımızdan 5500 yıl önce müstakil ve iki kollu bir dil olarak varlığı
ispatlanmıştır.

Bugün, yaşayan Dünya dilleri arasında, en eski yazılı belgelere sahip olan dil, Türk Dili'dir.


Yanıt Açıklaması:

Sümerce ve Türkçede 168 ortak kelime vardır ve bu kelimeler, akrabalıktan ya da kelime alışverişinden kaynaklanmış olabilir. Doğru cevap A'dır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum