Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1141483

Türkçenin en eski izleriyle Sümerlerden kalan tabletlerde karşılaşılır. İzler, MÖ 6500’lü yıllara kadar gider.Osman Nedim Tuna, 1990 yılında hem Sümerce ile Türkçe hem de Sümerler ile Türkler arasındaki ilişkiler konusunda çalışmalar yürütmüştür.

Aşağıdakilerden hangisi, O. N. Tuna’nın öne sürdüğü çıkarımlardan biridir?


Sümerce ile Türkçe arasındaki akrabalık ilişkisi sözcük alışverişini yavaşlatmıştır.

Türkler en az MÖ 3500’lerde Türkiye’nin kuzey bölgesinde yaşamışlardır.

Türkçenin geçmişi, zamanımızdan 5500 yıl öncesine kadar gider.

Yaşayan Dünya dilleri arasında en eski yazılı belgeler Sümercedir.

Sümerce ile Türkçe arasındaki ortak sözcük sayısı 50’dir.


Yanıt Açıklaması:

Amaç 1

Yorumlar
  • 0 Yorum