Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360601

Türkçe kökenli sözcüklerle ilgili yazılanlardan hangisi/hangileri doğrudur?

I.   Türkçe kökenli sözlerde /j/ bulunmaz.

II.  Söz başında /c, f, ğ, h, j, l, m, n, ñ, p, r, ş, v, z/ ünsüzleri bulunmaz.

III. Sözcük sonunda /b, c, d, g, g/ ünsüzleri bulunmaz.


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Tüm seçenekler doğru olduğu için doğru şık E şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum