Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362279

I. Dil bir sistemdir. II. Dilin temeli sestir. III. Dilde nedensizlik ilkesi esastır. IV. İlkel dil, gelişmiş dil ayrımı yoktur. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri dilin niteliğini ifade eder?


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Dil bir sistemdir. Dilin temeli sestir. Dilde nedensizlik ilkesi esastır. İlkel dil, gelişmiş dil ayrımı yoktur. bu özelliklerin tamamı dilin niteliğini ifade eder. Dolayısıyla doğru cevap e şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum