Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362441

Orta Türkçe Dönemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


10. yüzyılda başladığı kabul edilen bir dönemdir.
Eski Türkçe Döneminden Orta Türkçe Dönemine geçisin en temel sebeplerinden biri İslamın Türkler tarafından kabulüdür.
Dönemde yazılan eserlerin çoğu duygusal aşk mesnevileridir.
Kutadgu Bilig, Atabetü'l-Hakayık, Divanü Lügati't-Türk gibi eserler bu dönemde yazılmıştır.
Karahanlı-Harezm dönemi olarak bilinir.

Yanıt Açıklaması: C şıkkındaki bilginin doğrusu dini ve edebi mesneviler olmalıdır. Bu nedenle doğru cevap C şıkkıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum