Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362548

Sümerce ile Türkçe arasındaki ilişkilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi hangisi yanlıştır?


Sümerce ve Türkçedeki ortak kelimeler akrabalıktan ya da kelime alışverişinden kaynaklanmış olabilir.
Türklerin en az MÖ 3500'lerde Türkiye'nin doğu bölgesinde bulunduğu tespit edilmiştir.
Türk dilinin 5500 yıl önce bağımsız ve iki kollu bir dil olarak varlığı ispatlanmıştır.
Bugün, yaşayan dünya dilleri arasında, en eski yazılı belgelere sahip olan dil, Türk dilidir.
Türkçe Sümerceden çok daha eski dönemlere ulaşan bir dildir.

Yorumlar
  • 0 Yorum