Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362560

Aşağıdaki ünsüzler ile ilgili ses olayı-örnek eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


Göçüşme: bulgur > burgul

Ötümlüleşme: tegül > değil

Ünsüz benzeşmesi: beş › beşte

Ötümsüzleşme: beg > beğ > bey

Ünsüz ikizleşmesi: ana > anne


Yanıt Açıklaması:

Beg > beğ > bey değişimi ötümsüzleşme değil, süreklileşmedir. Süreksiz ünsüzün, akıcı ya da sızıcı sürekli ünsüze dönüşmesi söz konusudur.

Yorumlar
  • 0 Yorum