Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365164

Hangisi "Yeni Lisan Hareketi"nin temel prensiplerinden biri değildir?


Yabancı kelimeleri Türkçedeki söylenişiyle yazmak

Öteki Türk lehçelerinden kelime almak

Yazı dilini konuşma diline yaklaştırmak

Dilimizdeki Arapça ve Farsça gramer kurallarını kullanmamak

Tamlamaları, Türkçe kurallara göre yapmak


Yanıt Açıklaması:

Yeni Lisan hareketinin temel prensipleri şöyle sıralanabilir 
1. Yazı dilini konuşma diline yaklaştırmak, mümkün olduğu kadar İstanbul halkının
konuştuğu gibi yazmak.
2. Dilimizdeki Arapça ve Farsça gramer kurallarını kullanmamak.
3. Tamlamaları, Türkçe kurallara göre yapmak.
4. Yabancı kelimeleri Türkçedeki söylenişiyle yazmak, bilim terimlerinde Arapça kelimelerden
yararlanmak.
5. Öteki Türk lehçelerinden kelime almamak.
6. Bu kurallardan hareket ederek millî bir dil ve millî bir edebiyat meydana getirmek

Yorumlar
  • 0 Yorum