Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365218

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde “öpke > öfke” örneğindekine benzer ses olayı vardır?


vicdan

dirlik

evrak

bey

tezgah


Yanıt Açıklaması:

Süreklileşme, süreksiz ünsüzlerin, akıcı ya da sızıcı sürekli ünsüzlere dönüşmesidir: beg- > beğ > bey (-g-, -ğ- > -y-)

Yorumlar
  • 0 Yorum