Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360501

I.  Dil, sınırlı anlamın sınırsız kullanımıdır.
II. Dil, kendi düşüncelerini sesin yardımıyla, özne ve yüklem aracılığıyla anlaşılır        duruma getirmektir.
III.Dil, zihnin birikimlerinin temsilidir.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri dilin tanımı kapsamına girer?


Yalnız I

Yalnız II

II ve III

I,II ve III

I ve II


Yanıt Açıklaması:

Dil, sınırlı anlamın sınırsız kullanımıdır, dil, kendi düşüncelerini sesin yardımıyla, özne ve yüklem aracılığıyla anlaşılır duruma getirmektir ve zihnin birikimlerinin temsilidir. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum