Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362398

Aşağıdaki ifadelerden hangisi dilin kültürle ilişkisini yansıtmaz?


Dil, sosyal yapının ve kültürün aynasıdır.
Maddi ve manevi kültürün içine giren bütün kavram ve sözcükler dilin içinde yer almaktadır.
Toplumun kültür değerleri kuşaktan kuşağa dil aracılığıyla aktarılır.
Toplumun kültür yapısı dilin yapısına bağlı olarak gelişir.
Dil ve kültür, ulusları birbirinden ayıran en temel ögelerdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum