Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362570

Farsçadaki original biçimi “divar” olan sözcüğün Türkçede “duvar” biçiminde kullanılması hangi ses olayı ile açıklanabilir?


Ünlü Düzleşmesi

Ünlü Benzeşmesi

Ünlü Kısalması

Ünlü Yuvarlaklaşması

Ünlü birleşmesi 


Yanıt Açıklaması:

Yuvarlaklaşma, sözcüklerdeki düz ünlülerin genellikle, ET bolmış > olmuş gibi ünlü benzeşmesi ya da Far. divar> duvar, Ar. ?amir > hamur, mufti > müftü örneklerindeki gibi /b, f, p, v/ ünsüzlerinin yuvarlaklaştırıcı etkisi sonucu yuvarlak ünlülere dönüşmesidir. Doğru yanıt D'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum