Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1134148

Karadeniz’in kuze­yindeki Kıpçak lehçesiyle oluşturulmuş ve Avrupalılar tarafından yazılmış olan en önemli eser hangisidir?


Muhakemetü’l-Lügateyn

Orhun Yazıtları

Dîvânü Lügâti’t-Türk

Codex Cumanicus 

Atebetü’l-Hakâyık


Yanıt Açıklaması:

Kuzey Türklüğünün hakim unsuru olan Kıpçak Türklüğünün yazı dilidir ve Altınordu Dönemi’nde oluşan edebî dilin devamıdır. Asıl Kıpçak sahasında yani Karadeniz’in kuze­yinde bu lehçeyle oluşturulan en önemli eser Avrupalılar tarafından yazılmış olan Codex Cumanicus’dur. Doğru cevap D’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum