Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360562

Karadeniz'in Kuzeyinde ve Kıpçak Lehçesiyle oluşturulmuş olan aynı zamanda Avrupalıların yazmış olduğu eserin adı nedir?


Mukaddimetü’l-Edeb

Muînül Mürîd

 Hüsrev ü Şirin

Nehcü’l-Ferâdis

Codex Cumanicus


Yanıt Açıklaması:

Karadeniz'in Kuzeyinde ve Kıpçak Lehçesiyle aynı zamanda Avrupalıların yazmış olduğu eser Codex Cumanicustur.

Yorumlar
  • 0 Yorum