Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362583

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde bulunan ünlüler ön, yuvarlak ve dar ünlü örneklerini içermektedir? 


Gelir 

Doktor 

Güldür 

Kefir

Öğün


Yanıt Açıklaması:

Ünlülerin sınıflandırılmasında; ön ünlüler /e, i, ö, ü/, yuvarlak ünlüler /o, u, ö, ü/, dar ünlüler /ı, i, u, ü/ oluşur. Buna göre "güldür" sözcüğündeki "ü" ünlüsü ön, yuvarlak, dar ünlü içerir. Doğru yanıt C'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum