Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365108

I. Dil, kültürün devamlılığını sağlar.
II. Kültür ve dil arasında tek yönlü bir ilişki vardır.
III. Dil, toplumların kültürel hafızası sayılmaktadır.
IV. Kültürlerin diller üzerinde belirleyici bir rolü bulunur.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi dil ve kültür ile ilgili olarak doğrudur?


Yalnız I

I, II

III, IV

I, III, IV

II, III, IV


Yanıt Açıklaması:

Dil, kültürün devamlılığını sağlar. Soyut veya somut pek çok kültürel unsur, dilde varlık bularak kalıcı hâle gelmektedir. Dil, toplumların kültürel hafızası sayılmaktadır. Kültürlerin diller üzerinde belirleyici bir rolü bulunur. Farklı kültürlerden gelen insanların dil davranışları, vücut dilleri, jest ve mimikleri bile farklı olabilmektedir. Dolayısıyla kültür ve dil arasında çok yönlü bir ilişki vardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum