Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360518

“Kızılderililer dilleri yerine İngilizce konuşmaya başladıkça gelişeceklerdir.” diyen biri dille ilgili aşağıdaki bilimsel değerlendirmelerin hangisine aykırı bir söylemde bulunmuş olur?


Dilde nedensizlik ilkesi esastır.

Dil bir sistemdir.

Dilin üretim yetisi sınırsızdır.

Dil, toplumsal katmanlara göre değişmez.

İlkel dil, gelişmiş dil ayrımı yoktur.


Yanıt Açıklaması:

Bilimsel açıdan ilkel veya gelişmiş dil diye bir ayrımdan bahsedemeyiz. Kızılderililerin gelişmemesinin sebebi dil olmadığı gibi, Amerikalıların da gelişmişliğinin sebebi İngilizce değildir. Bu nedenle dil gibi gelişmişliği kronolojik olarak ele alınamayan yapılar üzerinden hiyerarşik değerlendirmeler yapmak bilimsel olmayacaktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum