Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360639

Seçeneklerde verilen ad durum eklerinin işlevi ve örneği eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


 Bulunma durumu-evde

Yaklaşma/yönelme durumu-eve

 Araç durumu-evin

Eşitlik durumu-evce

Yalın durum-ev


Yanıt Açıklaması:

Verilen örnekte araç durumu-evle olmalıdır. Doğru cevap C’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum