Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365230

Biçim birimlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Daha küçük birimlere ayrılamayan ses ve yapı yönünden anlamlı en küçük ögelerdir

Tek başlarına kullanılabilen biçim birimler bağımsız biçim birimlerdir.

Bağımlı biçim birimler (ek) ise tek başlarına kullanılamayan biçim birimlerdir.

Bağımlı biçim birimler de görevlerini bağımsız biçim birimler gibi tek başlarına yerine getirebilirler.

Bağımsız biçim birimler kök olarak da adlandırılır.


Yanıt Açıklaması:

Bağımlı biçim birimler (ek) ise tek başlarına kullanılamayan biçim birimlerdir.
Bağımlı biçim birimler görevlerini yerine getirebilmeleri için bağımsız biçim birimlerine ihtiyaç duyarlar. Örneğin, “kızlar eve gitti.” cümlesinde “kız, ev, git” bağımsız biçim birimlerken sözcüklere eklenen “-lar, -e, -ti” ekleri bağımlı biçim birimlerdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum