Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1135398

1069 yılında Yusuf Has Hâcip tarafından yazılmış 6645 beyitten oluşan eser aşağıdakilerden hangisidir?


Dîvânü Lügâti’t-Türk

Atebetü’l-Hakâyık

Kutadgu Bilig

Kur’an Tercümesi

Dîvân-ı Hikmet


Yanıt Açıklaması:

Kutadgu Bilig

Yorumlar
  • 0 Yorum