Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1136555

Aşağıdakilerden hangisindeki sözcüklerin tamamı eylemden ad yapım eklerine örnektir?


eklenme, demeç, gelir, solak

sevgi, binek, tanıdık, basamak

gözde, incelmek, yüksünme, sonra

kışla, uçarı, türeme, evcil

sevecen, azımsamak, yoldaş, akşamleyin


Yanıt Açıklaması:

Eylemden ad yapma ekleri, eylem kök ya da gövdelerinden, köken anlamıyla bağlantılı yeni ad gövdeleri yapan ve sayıca en fazla olan eklerdir. Bu eklerden bir bölümü çok yaygın biçimde tüm eylem köklerine gelebilirken, yayvan ve kaypak örneklerinde olduğu gibi, bir bölümü de yalnızca bir ya da birkaç sözcükte görülür. 

"sev-gi, bin-ek, tanı-dık, bas-amak" sözcüklerinde görüldüğü gibi kökler eylemdir. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum