Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360472

Türk Dillerinin sınıflandırması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Türk dilleri iki gruba ayrılarak sınıflandırılır.

Türk dillerinin sınıflandırması ekonomik ve coğrafi bakımdan yapılmaktadır. 

Türk dilleri sadece Ural ve Altay dilleri arasında bir ilişki söz konusudur.

Çuvaşça, Ogur/Bulgar grubu Türkçenin sınıflandırması içinde yer alan dillerdendir.

Türk dillerinin daha çok Avrupa coğrafyasına yayıldığı görülmektedir.


Yanıt Açıklaması:

Türk Yazı Dillerinin ve Lehçelerinin Sınıflandırılması Avrasya coğrafyasına yayılan Türk dillerinin sınıflandırılması ile ilgili genetik, coğrafi, etnik, tipolojik birçok ölçüt ve sınıflandırma girişimi vardır. Johanson ve Csató (2006) coğrafi, genetik ve tipolojik ölçütleri esas alarak yaptığı sınıflandırmada Türk dillerini altı gruba ayırır. 5. grupta Çuvaşça, Ogur/Bulgar grubu yer almaktadır. Bu grup İlk Türkçe döneminde Türk dillerinden ayrılan Çuvaşça bu grubun tek yazı dilidir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum