Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360511

Dillerin sınıflandırmasında farklı sınıflandırmalar yapılmakla birlikte en temel yöntemler ………………… ve ………………… sınıflandırmadır.

Verilen cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangilerinin getirilmeleri uygun olur? 


biçim bilgisel / söz dizimsel

söz dizimsel / köken

biçim bilgisel / yapı bakımından

köken / yapı bakımından

yapı bakımından / söz dizimsel


Yanıt Açıklaması:

Dillerin sayısı, yaşları, farklılıkları ve yakınlıkları gibi hususlarının araştırılması için sınıflandırmaya ihtiyaçları vardır. Sınıflandırma ölçütleri tarihsel gelişimi veya dilleri arasındaki ilişkilere dayanır. Dillerin sınıflandırılmasından farklı sınıflandırmalar yapılmakla birlikte en temel yöntemler köken sınıflandırması ve yapı bakımından sınıflandırmalardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum