Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362281

Konuşurların eş zamanlı olarak bir dilden diğer dile veya bir dil değişkesinden diğer dil değişkesine geçmesine toplum dil biliminde ne ad verilir?


Gösterge
Kod değiştirme
Değişke
Dil edinme
Kopyalama

Yanıt Açıklaması: Konuşurların eş zamanlı olarak bir dilden diğer dile veya bir dil değişkesinden diğer dil değişkesine geçmesine toplum dil biliminde Kod değiştirme adı verilir.
Yorumlar
  • 0 Yorum