Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362288

Terminoloji; bir bilim, bir sanat, bir meslek ya da bir teknik dalına özgü sözcüklerin tümüdür. Terminoloji sözcüğünün anlamı, dilin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilişkilidir?


Dilin üretim yetisi sınırsızdır.
Dil, toplumsal katmanlara göre değişir.
Dil, toplumsal ve ulusal bir kurumdur.
Diller arasından benzerlikler ve ortaklıklar olabilir.
Dilde nedensizlik ilkesi esastır.

Yanıt Açıklaması: Bir sanat veya meslekte kullanılan sözcükler, o alanda çalışan meslektaşların etkili iletişim kurmasını sağlamaktadır. Farklı meslek gruplarında farklı terminolojiler kullanılmaktadır. Bu özellik dilin toplumsal katmanlara göre değişmesi özelliği ile örtüşmektedir. Bu nedenle sorunun doğru yanıtı 'B' şıkkıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum