Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362511

"kadın giyimi > kadın giyim" belirtisiz ad tamlamasında tamlanan ekinin düşmesi hangi ses olayıyla açıklanabilir?


Tarihsel süreç
Ön damaksıllaşmalar
/y/nin daraltıcı etkisi
Telafi uzunluğu
En az çaba ilkesi

Yanıt Açıklaması: Doğru cevap E şıkkıdır
Yorumlar
  • 0 Yorum