Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365093

Dil edinim aygıtı terimi aşağıdakilerden hangi dilbilimci kullanmıştır?


Aristo

W. von Humboldt

Eflatun

Sapir

Chomsky


Yanıt Açıklaması:

Dil edinim aygıtı: Chomsky’ye göre, dil bilimcilerin yüzyıllarca süren sistemli çalışmalarının sonucunda bile ulaşamadıkları dil bilgisi kurallarını yeni doğmuş
ve zihnî gelişimini bile henüz tamamlamamış bir çocuğun birkaç sene zarfında edinmesi, ancak doğuştan gelen, dile özgün kurallarla donatılmış içgüdüsel bir
sistem, dil edinim aygıtı sayesinde gerçekleşmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum