Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365292

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi addan eylem yapan bir ek almıştır?


dişçi

eğil

gezgin

yemek

sula


Yanıt Açıklaması:

'sula' sözcüğü, 'su' kökünden gelmektedir. Yani kökü bir addır. Sulama ise bir eylemdir. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum